ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ- Красимира Йонкова

Лекциите са 10 страници в PDF  формат и съдържат следните въпроси:

  1. Поле на предмета и задачите на юридическата психология
  2.  Обща и специална част на юридическата психология
  3.  Методология на изследванията в юридическата психология
  4. Разновидности на методите
  5. Психология на престъпника
  6. Аспекти на персонологичното изследване на лицето
  7.  Психопрофили на убийците в България
  8. Подрастващият и престъплението
  9. Типология на младежките групи с девиантно поведение
  10. Проекции на професията психолог в юриспруденцията

 За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

Вашият коментар