Политическа психология от доц. д-р. Б. Великов

 Лекциите са 22 страници в PDF формат и съдържат следните теми:

 1. Психологически аспекти в политическите идей от античността до съвременните идей
 2.  Психологически фактори в политиката на Макивели
  15-16век
 3.  Политически идей К. Маркс „ Ницше „ и „ Капиталът“
 4. Съвременни политически подходи.
 5. Изследователски методи в политическата психология
 6. Техники за изработване на психологически профил на политиците
 7. Психология на личността на политика. Политически личности в системата на политическите взаимоотношения
 8. Психологически аспекти на политическите стратегии
 9. Психология на политическото лидерство
 10. Психологически теории и модели на политическо лидерство
 11. Типология
 12. Лидерски стилове
 13. Психология на политическата власт
 14. Методи и стилове на политическа власт
 15. Психологически особености на политическата власт

 За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

Вашият коментар