Лекции по сравнителна психология

Лекциите съдържат 121 страници в PDF формат и включват следните въпроси:
 • Тема 1 Фактори развитие интелект
 • Тема 2 Филогенеза и психика
 • Тема 3 Антропогенеза
 • Тема 4 Културни различия
 • Тема 5 Джордж Кели
 • Тема 6 Диспозиционен типологичен модел. Теории на Г. Олпорт, Р.Кетел, Х. Айзенк и В.Ядов. Формиране, промяна и класификация на личностните диспозиции. Методи за измерване на индивидуалните диспозиционни различия.
 • Тема 7 Психоаналитичен типологичен модел – А. Лоън. Орален, мазохистичен, хистеричен, фалическо- нарцистичен и шизоиден характер.
 • Тема 8 Ерих Фром
 • Тема 9 Типологичен модел Юнг
 • Тема 10 Типология Самюелз
 • Тема 11 Акцентуации на характера и темперамента- Типологични модели на К. Леонхард и А.Е.Личко
 • Тема 12 Полови различия
 • Тема 13  Различия, свързани със социалната принадлежност
 • Тема 14Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България.

 

 

                               За сваляне:

PayPal- Цена 2 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

Вашият коментар