Лекции по СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ от Доц. Д-р Красимира Йонкова

Лекциите съдържат:

 1. Въведение в проблемното поле
 2. Понятие за предмета
 3. Вариативност на дефинициите
 4. Същност и тенденции в проявленията на социално-психологичните феномени
  Многообразие
  Тенденции в проявленията.
  Същност и дефиниране.
  Прецизиране на понятията срещани в определенията
 5. Психологически механизми за осъществяване на социализацията
  Дефиниране и акценти в определението
 6. Сфери на социалния живот.
 7. Механизми и етапи на социалната адаптация като процес.
  Същност
  Видове
 8. Модели за обяснение на агресията
 9. Социално-психологичен дискурс на общуването
  Атрибутивно присъствие в живота
  Условия, потребности и мотиви на общуването
  Форми на общуването
 10. Перцептивни измерения на общуването
  Понятие за социална перцепция
  Психологични механизми на перцептивния аспект в общуването.
 11. Ефекти на междуличностната перцепция 

                               За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

2 thoughts on “Лекции по СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ от Доц. Д-р Красимира Йонкова

  • Здравейте Simona,
   Съжаляваме за причиненото неудобство, моля чрез формата за контакт да опишете конкретно метода на заплащане на услугата(ако е чрез SMS номера) за да проверим случая.

Вашият коментар