Лекции по Социална психология на личността

  Лекциите са в Word  и съдържат следните въпроси: 

  1. Адаптация на личността към социалната среда
  2. Проблематоизиране на психологично благополучие: индикатор на адаптация
  3. Личност и емоционална интелигентност
  4. Социална интелигентност
  5. Проекции на емпатията в човешките отношения

 За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

Вашият коментар