Лекции по СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ от Крум КРУМОВ

Лекциите са в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.
  ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ
 2. ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ
 3. КАТЕГОРИЯТА ЛИЧНОСТ В ПСИХОЛОГИЯТА
 4. ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА
 5. ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СХЕМА НА ДЕЙНОСТНИЯ ПРОЦЕС
 7. СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
 8. СОЦИАЛНА МОТИВАЦИЯ
 9. СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ: АТИТЮДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 10. АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И САМООЦЕНКА
 11. СОЦИАЛНИ, РОЛЕВИ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
 12. ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО: ИНФОРМАЦИОННА
  СТРАНА НА ОБЩУВАНЕТО
 13. ЕФЕКТ НА ПЪРВЕНСТВОТО И ЕФЕКТ НА ОРЕОЛА
 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АСОЦИИРАНЕТО
 15. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 16. НЕОРГАНИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ: КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМИ НА ОБРАЗУВАНЕ
 17. СЪЩНОСТ НА МАЛКИТЕ ГРУПИ – ГРАНИЦИ И КЛАСИФИКАЦИИ
 18. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАЛКИТЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 19. СТРУКТУРА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
 20. ПОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ
 21. АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

                               За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ

Вашият коментар