Лекции по клинична психология от гл. ас. д-р Даниела Тасевска

Лекциите са в Word  формат и съдържат следните въпроси:

  1. Клинична психология,психология и епидемиология.Обща характеристика.
  2. Дефиниране на КП.Функционална характеристика и професионална компетентност на клиничния психолог.
  3. Основни дейности на клиничния психолог
  4. Проблематиката за нормално,здраво,абнормно и болестно.
  5. Основни направления в КП
  6. Разбиране на симптомите в клинико – психологичната практика
  7. Етиология на психичните болести.Системен подход за анализ.
  8. Формулировка на случаи
  9. Изследване на болен с психично разстройство

 За сваляне:

PayPal- Цена 1 €
ИЛИ
WebMoney
ИЛИ

Вашият коментар