Разпределение ПИГ -3 , 4 клас -Годишно те матично разпределение за смесена полу-интерната група ,образувана от 3 и 4 клас. Направена е да отговаря на условията по  проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Документ на Word!

Годишен тематичен план ПИГ

Годишно теГодишен тематичен план ,ПИГ, разпределение,3клас, 4 класматично разпределение за смесена полу-интерната група ,образувана от 3 и 4 клас. Направена е да отговаря на условията по  проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Документ на Word!

 

 

 

 

Годишен тематичен план ПИГГодишен тематичен план ,ПИГ, разпределение,3клас, 4 клас

 

Continue reading