Лекции по клинична психология

Лекциите са в Word формат и съдържат следните теми:

 1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА
  КЛИНИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ.
  ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ
 2. ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
  ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
  НА КЛИНИЧНИЯ ПСИХОЛОГ
 3. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В КЛИНИЧНАТА
  ПСИХОЛОГИЯ
 4. ПРОБЛЕМАТИКАТА ЗА ЗДРАВО, НОРМАЛНО, АБНОРМНО И БОЛЕСТНО
 5. РАЗБИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СИМПТОМИ
  В КЛИНИКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
 6. ЕТИОЛОГИЯ НА ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
 7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН С ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО
  / СНЕМАНЕ НА АНАМНЕЗА/
 8. СНЕМАНЕ НА ПСИХИЧЕН СТАТУС
  И ФОРМУЛИРОВКА НА СЛУЧАЙ
 9. ПСИХОСОМАТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
 10. ПСИХОЛОГИЯ НА БОЛНИЯ – ЛИЧНОСТ И БОЛЕСТ
  ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КАРТИНА НА БОЛЕСТТА. РЕКЦИЯ НА БОЛНИЯ КЪМ БОЛЕСТТА
 11. ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХРОНИЧНИ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 12. ДЕГРАДАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА ПО ОРГАНИЧЕН ТИП
 13. ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ/НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРАВМИ НА
  ГЛАВНИЯ МОЗЪК
 14. ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
  (МОЗЪЧНО СЪДОВИ НАРУШЕНИЯ )
 15. ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ГЕНЕРАТИВНИ
  НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 16. ХИГИЕНА И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА
  НА КЛИНИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ
 17. ПСИХОДИАГНОСТИКА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
 18. КЛИНИЧНА ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ВНИМАНИЕТО
 19. КЛИНИЧНА ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ПАМЕТ

 За сваляне:

PayPal- Цена 1 €ИЛИ
WebMoneyИЛИ